Yash He Kabaddi Chya Khela Sarkhe Aste

आयुष्यातील काही गोष्टी,
कबड्डी च्या खेळाप्रमाणे असतात,
तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच,
लोक तुमचे पाय पकडायला
सुरुवात करतात…!

1 thought on “Yash He Kabaddi Chya Khela Sarkhe Aste”

Leave a Comment