Marathi Vishwasghat Status

मनाने इतके चांगले राहा की,
तुमचा विश्वासघात करणारा
आयुष्यभर तुमच्या जवळ येण्यासाठी..
रडला पाहिजे…

1 thought on “Marathi Vishwasghat Status”

  1. कोणाचाही विश्वास घात करताना,
    त्याने स्वतःची लायकी पाहिले पाहिजे.

    Reply

Leave a Comment