Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

कधीच कोणाला Time दे
म्हणून Force करू नका.
जर त्याला तुमची खरंच
काळजी असेल तर..
तो तुमच्यासाठी Time काढेलच…

Leave a Comment