WIFE cha Swabhav Badalta Yet Nahi

संपूर्ण LIFE बदलवण्यासाठी
एक WIFE पर्याप्त आहे..
पण एका WIFE ला बदलविण्याचे,
असल्यास संपूर्ण LIFE
सुद्धा अपूर्ण आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.