Vyaktimatva Sundar Nasel

व्यक्तीमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही,
कारण सुंदर दिसण्यात आणि सुंदर असण्यात खूप फरक असतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.