Vel Pratyekachi Yete

वेळ प्रत्येकाचीच येते.
आणि मी,
माझ्या वेळेची वाट पाहतोय
खूप जणांना रडवायचं आहे मला…