Tumcha Sasra Garib Asel Tar

तुमचे वडील गरीब असतील,
तर ते तुमचं दुर्भाग्य..
पण तुमचा सासरा गरीब असेल,
तर तो तुमचाच गाढवपणा…!!!