Tujhi Aathvan Msg Marathi

Aathvato To Akherchya Bheticha Kshan

तुझी आठवण माझ्या मनीची साठवण,
विचलित होते मन जेव्हा,
आठवतो तो अखेरच्या भेटीचा क्षण..
नसे कोणी संगती सोबती.. उडून गेले सारे पक्षीगण..
घरटे माझे सुनेच.. अन सोबतीला फक्त आठवण…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.