Aathvan Msg Marathi

मोगरा कोठेही ठेवला तरी वास हा येणारच,
आणि,
आपली माणसे कोठेही असली तरी आठवण ही येणारच…
शुभ राञी!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.