Aathvan Msg in Marathi

विसरणे सोपे आहे,
पण आठवण
आल्यावर जो
त्रास होतो
त्याला सामोरे
जाणे खुप
अवघड आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.