Tich Vyakti Itrana Hasvu Shakte

ज्याने आयुष्यात
पावलोपावली दुःख भोगलंय,
तीच व्यक्ती नेहमी
इतरांना हसवु शकते..
कारण हसण्याची किंमत
त्याच्याएवढी कुणाला
ठाऊक नसते…!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.