Swathala Chaangle Banwa

स्वतःला चांगले बनवा,
जगातुन एक वाईट माणुस कमी होईल..!!

Comment Please...