Sundar Disnyala Kahich Arth Nahi

व्यक्तिमत्व सुंदर नसेल तर,
दिसण्याला काहीच अर्थ नाही..
कारण सुंदर दिसण्यात अन सुंदर
असण्यात खुप फरक असतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.