Sunbaai Chi Selfi

आई घाबरून म्हणाली: बाळा तु लवकर घरी ये,
सुनबाईला पेरेलिसिसचा अटॅक आलाय..
तोंड वाकडं, डोळे वर आणि मान वळलीय बघ..
.
.
.
मुलगा: आई तु घाबरू नकोस शांत रहा,
ती सेल्फी काढत असेल…