Shubh Ratri Msg Marathi

चूक कोणाचीही असू दे,
नेहमी सॉरी तीच व्यक्ती बोलते,
ज्याला त्या नात्याची सर्वात जास्त
गरज असते…
शुभ रात्री !

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.