Shubh Ratri Message Marathi

पुस्तकांशिवाय केला जाणारा
अभ्यास म्हणजे आयुष्य,
आणि आयष्यात आलेले
अनुभव म्हणजे पुस्तक…
शुभ रात्री !

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.