Shala Ani Abhyaas Real Fact

जर एक शिक्षक सर्व विषय शिकऊ शकत नाही,
तर सर्व विषयांचा अभ्यास
एकटया मुलांनी का करायचा ??

Comment Please...