Sasu Aani Sun Yanche Ka Patat Nahi

सासु आणि सुन यांचं का पटत नाही?
माहीत आहे का???


नावातच घोड आहे,
सा – सारख्या
सु – सुचना
आणि…
सु – सुचना
न – नको

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.