Sankatache He Hi Divas Jaatil

संयम ठेवा,
संकटाचे हे ही दिवस जातील..
आज जे तुम्हाला पाहून हसतात,
ते उद्या तुमच्याकडे पाहतच राहतील…
गुड मॉर्निंग!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.