Samasyanchi Phakt Donach Karane Asatat

आयुष्यातल्या असंख्य समस्यांची,
फक्त दोनच कारणं असतात…
एकतर आपण विचार न करता कृती करतो,
किंवा कृती करण्याऐवजी,
फक्त विचारच करत बसतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.