Samanya Ani Asamanya Farak

बुडणाऱ्यांना किनाऱ्यावरून
सूचना देतात ते सामान्य!
आणि,
स्वतःचा जीव धोक्यात घालून,
त्यांना वाचवतात ते असामान्य!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.