Sahan Karayachi Himmat Theva

ठेच तर लागतच राहिल,
ती सहन करायची हिंमत ठेवा,
कठीण प्रसंगात साथ देण्याऱ्या माणसांची किंमत ठेवा…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.