Rumal Nehmi Sobat Theva

आयुष्यात अश्रू पुसणारे
बरेच मित्र मिळतील,
पण नाक पुसणारे
मिळणार नाहीत..
म्हणुन रुमाल
नेहमी सोबत ठेवा…
☺☺☺

Leave a Comment