Prayatn Kara Yash Nakki Milel

आपल्याला वारंवार अपयश
मिळत असेल तर,
याबाबत दुःख करीत बसू नका,
कारण काळ अनंत आहे..
वारंवार प्रयत्न करा
व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊले टाका..
सतत कर्तव्य करीत रहा,
आज न उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल…