Pinkila Baghayla Ek Mulga Yeto

पिंकीला बघायला एक मुलगा येतो,
मुलगा: तु दिसायला सुंदर आहेस…
पिंकी: धन्यवाद!
मुलगा: पण तुझ्या बापाची लायकी आहे का मला कार देण्याची?
आता मात्र आपल्या पिंकीची जाम सटकते,
पिंकी: माझ्या बापाची लायकी तर विमान द्यायची आहे,
पण तुझ्या बापाची लायकी आहे का विमानतळ बनवायची…