Parikshetil Ek Prashn

परिक्षेतील एक प्रश्न:
कोण कोणास म्हणाले?
“तुम्हाला भेटुन आनंद झाला.”


एका मूलाचे उत्तर:
आनंदची आई, आनंद च्या वडिलांना…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.