Nokari Mhanje

नोकरी म्हणजे ८ तासांचा धंदा,
आणि,
धंदा म्हणजे २४ तासांची नोकरी…

Leave a Comment