Natyachi Sundarta Kashat Aahe?

नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे,
कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात,
तर आयुष्यभर एकटे राहाल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.