Mulga Mulgi Joke Marathi

मुलगा मुलीच्या घरी तिला ‘पाहायला’ गेला आहे,
(आजकालच्या प्रथेप्रमाणे वडीलधारे त्या दोघांना ‘एकटे’ सोडतात)
मुलगी : तुम्ही काय करता?
मुलगा (मिश्किल स्वरात) : आंघोळ!!!!
(आता प्रश्न विचारण्याची त्याची पाळी. तो विचारतो…) तुम्हाला काय येतं?
मुलगी (मिश्कीलपणे): घाम!!!!
मुलगा (चपापतो, सावरतो) : अन, ते जाऊ दे. तुम्हाला गाता येते का?
मुलगी : हो..
मुलगा : मग गाऊन दाखवा ना!
मुलगी : बाहेर वाळत घातलाय!!!!
मुलगा (आता पुरता फ्लॅट होऊन, कसाबसा) : वाळू दे, वाळू दे!
(मुलगी आत जाऊन मूठभर वाळू आणून त्याच्या हातात देते,
आणि तो बेशुद्ध पडतो…