Mulga Mulgi I Love You Joke

मुलगा : I LOVE YOU!
मुलगी : नाही मी दुसऱ्यावर प्रेम करते,
मुलगा फुल्ल नाराज होतो..
आणि अचानक काही वेळाने जोरात पळू लागतो…
मुलगी विचारते काय झालं रे???
मुलगा : थांब तुझ्या आईला जाऊन सांगतो…
मुलगी : इकडं ये कुत्र्या… I LOVE YOU TOO…