Mi Shejarchya Panduvar Prem Karte

मुलगी: मी शेजारच्या पांडुवर प्रेम करते
आणि त्याच्याबरोबर पळून जात आहे..
बाप: धन्यवाद !!!
माझा पैसा आणि वेळ वाचवल्याबद्दल..
मुलगी: अहो, बाबा मी पत्र वाचते आहे,
बहुतेक आई पळाली…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.