Mi Havyasyha Vastusathi

मी हव्याश्या वस्तूसाठी,
कितीही पैसे मोजू शकतो…
आणि,
माझी बायको तर,
नको असलेल्या वस्तुसाठीही !

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.