Manuski Madhe Pakke Raha

माणूस इतर गोष्टीत कितीही
कच्चा असला तरी चालेल,
पण तो माणुसकीमध्ये,
पक्का असला पाहिजे…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.