Manus: Saheb Majhi Bayko Harvliy

माणूस: साहेब,
माझी बायको हरवलीय..
हे बघा हे पोस्ट ऑफिस आहे पोलीस
स्टेशन नाही..
तक्रार द्यायला पोलीस स्टेशनला जा..
माणूस: च्यायला,
आनंदाच्या भरात कुठे जाऊ तेच सुचत नाहीये…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.