Manapasun Havi Aste Ekhadi Goshta

का कधी आयुष्य असं जगावं लागतं,
मनातलं दुःख ओठांवर हसु आणावं लागतं,
खूप मनापासून हवी असते एखादी गोष्ट,
पण हसत हसत तिला दूर जातांना पाहावं लागतं…