Majhya Aayushyat Konitari Ase Yaave

मला ही वाटते माझ्या आयुष्यात,
कोणीतरी असे यावे जो मला.. मला..
.
.
Blank चेक देऊन म्हणेल,
खाली सही केलीय,
तुला हवी ती रक्कम भर…
.
.
आणि माझ्या मुलीच्या आयुष्यातुन,
कायमचा चालता हो…