Lok Mhantat Pahile Prem Visarta Yet Nahi

लोक म्हणतात पहिले प्रेम विसरता येत नाही,
मग लोक आपल्या आई-वडीलांना कसे विसरतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.