Lakshat Thevnyapeksha Visarnech Avghad Aste

कधी कधी लक्षात ठेवण्यापेक्षा,
विसरणंच जास्त अवघड असतं…

Leave a Comment