Lahanpan Aani Mothepan Yat Kay Farak Aahe?

लहानपण आणि मोठेपण यात काय फरक आहे?


लहानपणी चिवडा, फरसाण, चकली याला
‘खाऊ’ बोलणारी मुले,
मोठी झाल्यावर यालाच ‘चकना’ म्हणतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.