Lagn Jhalelyansathi Ek Prashna

लग्न झालेल्यांसाठी एक प्रश्न:
उत्तर फक्त ‘हो’ किंवा ‘नाही’ मध्ये द्यावे,
आता तुमच्या बायकोने तुम्हाला मारणे बंद केले आहे का???