Kunihi Choru Shakat Nahi Ashi Sampatti

कुणीही चोरू शकत नाही
अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा..
ती म्हणजे “नाव” आणि “इज्जत”…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.