Kontahi Vyakti Vait Nasto

कोणताही व्यक्ती वाईट स्वभावाचा नसतो,
फक्त आपले विचार त्याच्याशी
न पटल्यास आपल्याला तो वाईट वाटायला लागतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.