Koni Aaplyala Fasavale

कोणी आपल्याला फसवलं
या दुःखापेक्षा,
आपण कोणाला फसवलं नाही,
याचा आनंद काही वेगळाच असतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.