Kiss Joke Marathi

गण्या आपल्या बायकोला पत्र लिहितो,
या महिन्यात पगारा ऐवजी १०० “कीस” (Kiss) पाठवतोय.

बायकोने उत्तर दिले, तुमचे “१०० कीस” मिळाले.
हिशोब पाठवते…

दुधवाल्याला २ कीस मध्येच पटवलं..

चिंटू च्या सरांना ७ द्यावे लागले..

भाजीवाला ७ मध्ये तयार नव्हता म्हणून त्याला ९ द्यावे लागले..

घरमालक रोज ७-८ घेऊन जातात..

तुम्ही काळजी करू नका अजून ३०-४० कीस बाकी आहेत,
या महिन्याचे भागून जाईल…

Leave a Comment