Kalji Karun Kaay Upyog

प्रश्न सुटण्यासारखा असेल तर,
काळजी करण्यासारखे काय?
आणि तो सुटत नसेल तर,
काळजी करून काय उपयोग…??

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.