Kahi Aathvani Tras Detat

काही आठवणी त्रास तर देतातच,
पण जाणीवही करून देतात आपल्या चुकांची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.