Joke Cha Baap

☺Joke cha Baap☺

नातु: आजी मी रनींग रेस मध्ये भाग घेतलाय,
आशिर्वाद दे मला…!


आजी: सावकाश पळ रे बाबा…!