Jivnaat Changla Manus Honyasathi

जीवनात चांगला माणूस
होण्यासाठी एवढेच करा…
चुकलं तेव्हा माफी मागा,
अन कोणी चुकलं तर
त्याला माफ करा…