Jevha Mulgi Palun Jaychi Dhamki Dete

जेव्हा मुलगी पळून जायची धमकी देते,
तेव्हा आई-बाबांनी काय करावं?
तिचं टक्कल करावं!
५ – ६ महिने पळून काय
घरातून बाहेर पण पडणार नाही..
टकली..!
☺☺☺