Jevha Kamvayla Laglo Tevha Samajle

जेव्हा कमवायला लागलो
तेव्हा समजले..
वडिलांच्या पैशावर चैन करता यायची,
स्वतःचा पैशामध्ये तर गरज ही नीट पुर्ण होत नाही…

Leave a Comment